Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugija

(LVRITGD)

 

1997 m. gruodžio mėn. 12 d. įvyko LVRITGD steigiamasis posėdis, kuriame dalyvavo 81 steigėjas. Draugijos steigimas buvo patvirtintas balsų dauguma.

Draugija yra savanoriška, finansiškai savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos gydytojus, dirbančius vaikų intensyviosios terapijos srityje.

Draugijai priklauso šių specialybių gydytojai: vaikų intensyviosios terapijos gydytojai, anesteziologai reanimatologai, vaikų gydytojai, neonatologai.

 

2014 m. gruodžio mėnesį įvyko draugijos rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu perrinkta LVRITGD valdyba ir Revizinė komisija.

 

LVRITGD valdybos pirmininkė – med. m. dr. Dovilė Grinkevičiūtė, LSMUL Kauno klinikos

 

Valdybos nariai:

Med. m. dr. Virginija Žilinskaitė, Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

Gyd. Violeta Mačiekienė, Respublikinė Panevežio ligoninė

Gyd. Roma Liutkevičiūtė, LSMU ligoninės Kauno klinikos

Gyd. Valerijus Lapšinas, Respublikinė Šiaulių ligoninė

Med. m. dr. Vaidotas Gurskis, LSMU vaikų ligų klinika

Gyd. Henrikas Šimkus, Klaipėdos vaikų ligoninė

Gyd. Jolanta Jonuškienė, Klaipėdos vaikų ligoninė

 

Revizinė komisija:

Gyd. Neringa Būtėnienė, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Gyd. Vitalija Pronckienė, Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

Gyd. Nijolė Mačerinskienė, Kauno klinikinė ligoninė

 

Šiuo metu LVRITGD jungia 77 narius.

 

Pagrindiniai Draugijos tikslai: 

 

•            Kelti vaikų intensyviosios terapijos gydytojų profesinę kvalifikaciją.

•            Gerinti sunkiai sergančių vaikų ligos išeitis.

•            Skatinti bei vystyti mokslinius klinikinius tyrimus vaikų intensyvios terapijos srityje.

•            Praktinėje veikloje propaguoti pasaulinę vaikų intensyviosios terapijos mokslinę patirtį. 

•            Atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas ir gaires, ruošti bei atnaujinti nacionalines gydymo ir ištyrimo gaires.

•            Supažindinti ir dalyvauti nacionaliniuose ir/ar tarptautiniuose moksliniuose projektuose, susijusiuose su vaikų intensyviąja terapija.

•            Bendradarbiauti su to paties arba artimo profilio draugijomis, veikiančiomis Lietuvoje ar kitose šalyse, bei valstybinėmis Lietuvos institucijomis.