Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugija

NAUJAUSI SKELBIMAI

Gerbiami kolegos, 2021 m. balandžio 23 d. įvyko Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugijos  respublikinė konferencija “Apie SARS-CoV-2 infekciją vaikams ir ne tik...”. 

Konferencija vyko nuotoliniu būdu Microsoft TEAMS platformoje. Kartu vyko ir visuotinis ataskaitinis LVRITGD narių susirinkimas. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Dalyviams el. paštu bus atsiųsti 5 val. trukmės universitetinio kvalifikacijos tobulinimosi sertifikatai ir nuoroda į konferencijos vaizdo įrašą. Nuoroda veiks iki 2021.05.31Išleista nauja MN normos "Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas" redakcija.
Informacija nuorodoje:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387098/asr


Paruoštos COVID-19 vaikų diagnostikos ir gydymo rekomendacijos.

Informacija yra išsiųsta į LVRITGD narių elektroninį paštą. 

 


Gerbiami draugijos nariai,

informuojame apie pasikeitusią LVRITGD narystės apmokėjimo tvarką. 

2014 m. gruodžio 19 d. Vilniuje įvykusiame LVRITGD ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo patvirtinta tokia tvarka:

LVRITGD nario metinio mokesčio dydis — 5 eurai.

LVRITGD stojamasis mokestis — 5 eurai.

Narys bus išbraukiamas iš LVRITGD, jei nemokės mokesčio 3 ir daugiau metų.

mokestį nuo šiol galima apmokėti internetu, pinigus pervedant į LVRITGD sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti, už kuriuos metu yra mokama. 

Rekvizitai apmokėjimui:

Lietuvos Vaikų Reanimacijos ir Intensyvios Terapijos Gydytojų Draugija

Įmonės kodas: 191955626

Banko sąskaita: LT 557044060001347020

Bankas: SEB Bank AB Banko kodas: 70440


Visais klausimais, susijusiais su LVRITGD veikla, kreipkitės į info@vritdraugija.lt